Санкция за имитация на хляб

санкция за имитацияКомисията за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на хляб

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на ЕТ „Данаил Кунински – ДИК” и наложи имуществена санкция в размер на 2% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г., равняваща се на 2240 лв.

Проучването по преписката установи, че опаковките на предлагания от ответника бял хляб „България“ и цялостният външен вид на продуктите на молителя „Хлебозавод Велико Търново“ АД са сходни до степен да създадат реална опасност от заблуда на потребителите. Присъствието на общи елементи в цялостния дизайн на опаковките е съществено – централни изображения с еднакви по форма, цвят и разположение фигуративни елементи.

Наред с това, подателят на искането, освен хляб „България“, произвежда още няколко вида хляб със сходна визия, поради което, попадайки на продукт на ответника, потребителят може да се заблуди, че това е хляб от асортимента на молителя.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...