Санкция за търговец на телевизори

Цели на Комисията за защита на потребителите 1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги. 2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез: - преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики; - отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия; - контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги. 3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на: - правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти; - алтернативното решаване на потребителски спорове. 4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите. LSD-TVСанкция до 10 000 лева за нелоялен търговец на LCD телевизори

Електронният магазин www.emag.bg е продавал LCD телевизор, за който е твърдял невярно, че притежава дигитален тунер DVB-T. По същество този подход представлява заблуждаваща нелоялна търговска практика, която е установена от Комисията за защита на потребителите (КЗП) след проверка на сайта на търговеца по жалба на потребител. Инспекторите констатираха още, че сайтът е администриран от дружеството Dante International S.A. със седалище в Букурещ (Румъния).

В спецификацията на телевизора изрично е посочено, че той притежава визирания дигитален тунер, който на практика служи за свободно приемане на цифрова ефирна телевизия без допълнителни специални антени. Потребителят е приложил към жалбата си заключението на оторизиран сервиз, че на закупения от него приемник такъв липсва.
Телевизорът е предлаган и със значително намаление (от 539.99 лв. на 399.99 лв.), което прави офертата по-привлекателна.

На търговеца е забранено да прилага в бъдеще нелоялната търговска практика. Той ще понесе и санкция в размер до 10 000 лв.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...