САНКЦИИ НА КЗК

САНКЦИИ НА КЗК ЗА ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА Комисията за защита на конкуренциятаСАНКЦИИ НА КЗК ЗА ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА

На “Интерснак България“ ЕООД и “Публисис“ АД са наложени имуществени санкции в размер съответно от 246 180 лв. и 172 225 лв. За извършено нарушение по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК. Мотото на рекламата «От нашето по-хубаво няма» е като ядките се подреждат и изобразяват типични български картини. Разследването е установило, че с изключение на слънчогледовите семки, производството на останалите ядки се осъществява от «Флипер Комимпекс» С.р.л., Румъния, а суровината се доставя от различни страни-производители – Аржентина, Китай, Иран, Турция, Мозамбик, САЩ.

 

САНКЦИЯ ЗА ИМИТАЦИЯ

Бензиностанция в с. Орешак е продадена от Петрол АД на Верона 2002 ООД, която в продължение на 13 месеца след смяната на собствеността продължава да работи с характерните отличителни белези на Петрол – грифон, стилизирана латинска буква „Р” и надпис “Petrol”.

Според Комисия за защита на конкуренцията, непредприемането на никакви действия по отстраняване на отличителните знаци дружеството е търсило начин да привлече клиенти от утвърдения имидж на конкурента си.

ВАС СЕЗИРА КЗК ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА Комисия за регулиране на съобщенията

След възложение от ВАС, КЗК трябва да реши има ли недопустима според правилата на добрата търговска практика ценова политика при взаимно предоставяните от телефонните оператори услуги терминиране на повиквания от фиксираната мрежа на БТК в техните телефонни мрежи, както и предприети ли са от страна на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) необходимите действия за намаляване на цените за терминиране от фиксирана в мобилна телефонна мрежа.

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...