Санкции за STORE.BG

Санкции за електронен магазин STORE.BG Санкции за електронен магазин STORE.BG

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 15 740лв. на „Сторе” ЕООД гр. София за нарушение на чл. 29 от ЗЗК.

Дружеството извършва онлайн търговия на различни стоки, сред които и детски играчки, чрез електронен магазин www.store.bg.

Производството е образувано по искане на „Хиполенд” ООД.

КЗК установи, че през декември 2011г., ответната страна е провела негативна рекламна кампания, в която се акцентира върху твърдения, които дискредитират традиционната търговия с детски играчки, с цел да се изтъкнат хипотетични, но недоказани в конкретния случай предимства на онлайн търговията. Използваното послание „Когато купувате играчка от обикновен магазин, тя може да е пипана от стотици хора и заразена с гъбички, вируси и бактерии”, насажда страх по особено чувствителна тема за всеки родител – опазване здравето на децата му и цели да извлече преимущества за търговската дейност на „Сторе“, като внушава, че само играчките, поръчани в електронния му магазин, са нови и чисти, и така противоречи на добросъвестната търговска практика. Подобно поведение е некоректно спрямо останалите конкуренти, предлагащи играчки в търговската магазинна мрежа и създава възможност за увреждане на интересите им на този пазар.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Може да харесате още...