Русия подписа Меморандум за разбирателство с OHIM

Г-н Борис Симонов, Председател на Патентното ведомство на Русия, подписа вчера Меморандум за разбирателство с Президента на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM Антонио Кампинос в швейцарския град Женева.

Антонио Кампинос подчерта важността на подписания с Русия меморандум, в контекста на усилията на OHIM в областта на международното сътрудничество по въпроси, свързани с интелектуалната собственост, докато г-н Симонов изрази своето удовлетворение и заяви, че очаква бъдещото сътрудничество между двете организации да бъде ползотворно.

С Меморандума се установява двустранна рамка, която включва обмяна на статистически данни и ИС експертиза, както и график за провеждане на годишни срещи между експертите на двете ведомства през идните години.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...