Румънското ведомство осъвремени онлайн инструментите си

OSIMРумънското ведомство за изобретения и търговски марки OSIM, с подкрепата на европейските проекти за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO въведе подобрения в своите бек и фронт офис приложения. Достъпни за потребителите вече са шест нови електронни услуги за промишлен дизайн, както и усъвършенствани смарт PDF формуляри.

Съществуващите смарт PDF формуляри са подобрени, за да управляват по-ефективно заявките за търговски марки, подадени на хартия, както и тези по електронен път. Потребителите вече могат да подават своите заявки за регистрация, използвайки имейл. Като цяло процесът на заявяване ще протича по-бързо и по-гладко от подаването на заявка за регистрация до получаване на съответния документ.

Фронт офис приложението на OSIM е подобрено с шест допълнителни електронни услуги за промишлен дизайн – подновяване, прехвърляне на права, промяна на собственик/представител, опозиции, вещни права и лицензи. Отсега нататък потребителите ще могат да подават заявка за регистрация на промишлен дизайн, използвайки услугите, които до момента бяха налични само по отношение на за търговските марки.

Нововъведенията проправят пътя за бъдещо интегриране на всички електронни услуги с бек офис приложението.

Внедряването на новите услуги се очаква да намали времето за обработка на подадените заявки и да се минимизират потенциални грешки при ръчното боравене с данни.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

 

Може да харесате още...