Румъния се присъедини към DesignView

romania designviewИнформацията за регистрирани промишлени дизайни в Националното ведомство за изобретения и търговски марки на Румъния (OSIM) вече е част от базата данни на DesignView, което прави OSIM шестнадесетото ведомство за интелектуална собственост, което става част от инструмента.

Приблизително 41,000 румънски промишлени дизайна вече са налични в DesignView, а общия брой дизайни, достъпни през инструмента е над 2 милиона.

DesignView е най-големият многоезичен инструмент за търсене, който централизира информация относно регистрирани промишлени дизайни от участващите ведомства по интелектуална собственост. Той позволява на потребителите да провеждат търсения на информация за обекти на интелектуална собственост в рамките на единна платформа, по уникален и интуитивен начин.

Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби. Всяка служба е собственик на предоставеното от нея съдържание и носи отговорност за ежедневното му актуализиране.

Организация, която извършва дейност само в една или две страни, може да избере да получи закрила като кандидатства отделно пред съответните официални национални служби за регистрация на дизайни (обикновено службата за патенти и марки). В рамките на Европа по-широк географски обхват (27 държави-членки) може да бъде получен с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар на Европейския съюз (OHIM).

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни

Може да харесате още...