БТК с изменение на общите си условия по отношение на роуминга в рамките на ЕС

роумингВсички абонати на БТК са уведомени за следния проект за изменение на Общите условия на дружеството, имащо отношение към предоставяне на роуминг услуги.
„Проект за изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE.

Създава се нова точка 144. 4 със следното съдържание:

При установен риск от злоупотреба или неправомерно ползване на роуминг услуги в ЕС и на основание действащата Политика за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги в рамките на Европейския съюз БТК има право едностранно да спре достъпа до услуги и/или да прекрати индивидуалния договор. Това може да стане при установена организирана препродажба на SIM карти, ползване на услуги в условията на перманентен роуминг в ЕС и/или в рамките на провеждана процедура относно прекратяване на договор за роуминг на едро по Регламент (ЕС) 2017/920. Примери за риск от злоупотреба в тази посока могат да бъдат използването на SIM карта главно, и дори изключително, при роуминг или последователно използване на многобройни SIM карти от един и същи клиент. В тези случаи БТК си запазва правото да търси обезщетение по общия правов ред. 

Роуминг

Услуга, предоставяща възможност на абонат на даден мобилен оператор да използва всички достъпни от него услуги на територия, обслужвана от друг мобилен оператор в друга държава. Когато се активира картата, тази услуга не е налична с цел да не злоупотребява. След като има платени 3 месечни сметки, тогава абонатът може да я заяви при съответния мобилен оператор. При напускане на страната задължително трябва да бъде активирана тази услуга, в противен случай не може да осъществявате разговори в чужбина.

Може да харесате още...