“Розова” марка на Общността, описателна за вино

марка на ОбщносттаМарка на Общността, “pink” (розов), регистрирана за вино през 2008г oт португалски производител на порт вина, The Fladgate Partnership-Vinhos S.A., е обявена за невалидна от Отделa по Заличаванията на OHIM.

Заявлението за обявяване на невалидност е подадено от друга португалска компания, Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda, която твърди, че думата “pink”, когато е използвана във връзка с вино, е чисто описателен термин, посочващ категория вино или неговия цвят. Следователно, марката е регистрирана в нарушение на чл. 7(1)(c) и трябва да се обяви за невалидна.

В следствие на подаденото заявление, притежателят на марката подава искане за ограничаване на стоките, за които марката е регистрирана, до порт вино в клас 33.

Подалият заявлението за обявяване на невалидност подкрепя твърдението си, че терминът е описателен с множество доказателства, извлечени от речници и уебстраници, включително препратки към вестници и списания.

Посочва се и изявление на Председателя на Съюза на енолозите на Франция, Thierry Gasco, че терминът “pink” се използва на пазара от много години във връзка с алкохолни напитки от много производители във Франция и други страни членки на Европейския съюз.

Според жалбоподателя, доказателствата не само показват, че терминът “pink” е описателен за вино розе (rosé), но и е обичаен за описването на точно този нюанс и сорт вино и трябва да бъде свободен за употреба, а не да бъде запазен като монополна собственост на една компания.

Твърденията на собственика на марката на Общността гласят, че в следствие лимитирането на стоките до порт вино, доводите на жалбоподателя вече не са валидни, тъй като порт е подсилено вино, произведено от бренди с по-силен, по-богат и по-зрял вкус. Разликите в производството навиците за консумиране, че трябва да има разграничение между “pink”, използвано за вино розе и “pink” като търговска марка за порт.

Оспорвайки разграничението, предложено от собственика на оспорената марка, жалбоподателят поддържа твърдението си, че порт вино е тип вино, независимо от стъпките на производствения му процес. Нещо повече, порт вино е наименование за географски произход на конкретен продукт, а не различна категория, която би била различна от вино, също с разнообразие от сладост и цветове, един от които е розов.

Подалият заявлението за обявяване на невалидност посочва и решение на Португалския Институт по Индустриална Собственост (Portuguese Industrial Property Institute (INPI)) по опозиционно производство между страните на настоящия случай. В решението, португалският орган намира, че изразът “pink” демонстрира общия характер, който този термин е придобил и следователно невъзможността му да бъде предмет на есклузивна регистрация на търговска марка.

Взимайки предвид доказателствата, Отделът по заличаванията на OHIM отсъжда, че не е възможно собственикът на марката на Общността да избегне факта, че терминът “pink” е описателен за вина като ограничи списъка със стоки до порт вино и дори ако порт виното попадаше извън стриктната категория на вината, оспорената марка пак би била регистрирана в нарушение на чл. 7(1)(c) CTMR.

Подкрепяйки искането за обявяване в недействителност на абсолютни основания за всички регистрирани стоки, Отделът по заличаванията заяви: “Друг аргумент, изложен от жалбоподателя е именно конкурентният аспект; необходимостта терминът да бъде свободен за използване от всички конкуренти, а не да се предостави монопол върху описателен термин само на една компания. По отношение на географските термини, CJEU счита, че когато към настоящия момент в съзнанието на съответните потребители няма асоцииране между термина и конкретната категория стоки, компетентният орган трябва да прецени дали има основание да се предположи, че в бъдеще е възможно да се направи такава асоциация.

“Отделът по заличаванията смята, че е подходящо да се прилага този принцип не само при географските наименования, но също и в случай, когато е вероятно един изключително описателен термин, използван в една област, да се разпространи и в съседна на нея. В настоящия случай, доказателствата доказват не само, че терминът “pink” е описателен. Те ясно показват, че вината розе стават все по-популярни, дори модни през последните по-малко от десет години.

“Доказателствата показват и, че съставките на розето, методите на производство или свойствата му са се разширили към други алкохолни напитки като ликьор и водка, където терминът “pink” се използва, за да се демонстрира свързаността им. На този фон, Отделът по заличаванията намира за много вероятно същото да се случи и с други алкохолни напитки, като порт вино, ако всъщност, това вече не се е случило.”

Източник: OHIM

Може да харесате още...