Род Бекстън е новият президент на ICANN

ICANNРод Бекстън е новият Изп. директор и Президент на ICANN, който приема поста от Пол Тломей. Род Бекстън е бил директор на Наципоналният  център за киберсигурност на САЩ (US National Cybersecurity Centre). Назначението му бе оповестено миналата седмица в Сидни, Австралия от Борда на ICANN.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) е неправителствена организация, създадена на 18 септември 1998 г. в Марина Дел Рей, Калифорния, САЩ. Организацията се занимава с различни задачи по поддържането на Интернет, които преди това са се извършвали от името на правителството на САЩ, чрез други организации – най-вече от IANA.

ICANN отговаря за регистрациите на IP-адресите (на IPv4 и IPv6) и определянето на адресни блокове на Regional Internet Registry, за поддържане на домейните от първо ниво. Най-видима за интернет потребителите е политиката на ICANN за интернализация на DNS системата и въвеждане на нови Top Level домейни. Техническата работа на ICANN е предоставена на IANA.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...