Решенията на OHIM под микроскоп

OHIMКато част от постоянния ангажимент на OHIM да осигурява възможно най-добро качество на услугите, предоставяни от Ведомството и в съответствие с Ключова инициатива 25 от Стратегическия план, бе инициирано ново проучване, което да проследи нивото на качеството в решенията по опозиции.

В началлото на май, за период от два месеца, получателите на  всяко и всички решения по подадени опозиции, постановени от ведомството за европейски марки и дизайни, ще получат покана за участие в онлайн проучване, в което ще бъдат зададени серия от въпроси във връзка с качеството на изпратеното решение.

Поканата ще придружава всяко решение, а на всеки потребител ще бъде изпращано и последващо имейл съобщение, предоставящо данни за достъп и линк, през който потребителите могат да влязат в сайта на проучването и дапопълнят уеб базирания въпросник на всеки един от петте официални езика на Ведомството.

Изпълнението на проекта се извършва от QUOTA Research, компания с повече от 20 години опит в сферата на пазарните проучвания.

Както събраната, така и индивидуалната информация от проучването ще бъдат използвани за да се обособят области, нуждаещи се от усъвършенстване и, въз основа на някои индивидуални отговори, ще бъде възможно да се сравнят възприемането на потребителите за качество със собствените критерии за качество на OHIM.

Очаква се резултатите от проучването да бъдат публикувани през третата четвъртина на 2012г.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...