Решение на Апелативния съд в Париж по дело за промишлен дизайн „Вилици“

В Апелативния съд в Париж е подадена жалба срещу решение на Върховния съд в Париж от 17.01.2014 във връзка с нарушаването на два европейски дизайна, а именно дизайн на Общността No 001647769‑0001 ( фиг. 1.1 до 1.4) и дизайн на Общността No 001647769‑0002 (фиг. 2.1 и 2.2).

промишлен дизайн

Двата промишлени дизайна са регистрирани и публикувани през 2009г на името на EUROPLASTIQUE. През април 2011г., EUROPLASTIQUE подават жалба пред Върховния съд в Париж, твърдейки, че техните права за дизайн на Общността са нарушени  са нарушени от компания GERMAY PLASTIC. Според EUROPLASTIQUE, GERMAY PLASTIC произвеждат, предлагат за продажба и разпространяват пластмасови вилици за ястия с макаронени изделия, които са идентични с вилиците, ползващи се със закрилата на двата европейски дизайна.

fork2

Становището на Върховния съд е, че дизайните на EUROPLASTIC са валидни, а вилиците на GERMAY PLASTIC нарушават правата на EUROPLASTIC. GERMAY PLASTIC подават жалба с твърдението, че промишлените дизайни трябва да бъдат обявени за недействителни.

GERMAY PLASTIC оспорват валидността на двата европейски дизайна въз основа на чл. 25(1)(b) от Регламент на Съвета (EC) No 6/2002 от 12 декември 2001г относно дизайни на Общността, поради неспазване на изискванията на чл. 5 и чл.6 на Регламента за новост и индивидуален характер. Освен това, според GERMAY PLASTIC двата промишлени дизайна не подлежат на закрила, тъй като някои от техните характеристики са продиктувани единствено от тяхната техническа функция, както е посочено в чл. 8(1) на Регламент на Съвета (EC) No 6/2002. GERMAY PLASTIC обосновават твърденията си с няколко дизайна от предшестващото състояние на техниката като твърдят, че информираният потребител обикновено не обръща внимание на приборите, придружаващи храната и следователно предшестващото състояние на техниката представлява пречка за новостта и индивидуалния характер.

Решението на първата съдебна инстанция е потвърдено. Съдът:

• отхвърля недатираните чертежи и технически листове за ‘вилица-лъжица’ и ‘вилица шпатула’, разработени от компания SODEBO, подкрепени с изявление на мениджъра доставки на фирмата, като недостатъчно доказателство за по-ранно разкриване на тези дизайни;

• постановява, че характерната за регистрираните дизайни профилна симетрия между краищата на вилиците и извитата част на другия край, не са част от предшестващото състояние на техниката;

• потвърждава, че GERMAY PLASTIC не са успели да докажат, че вилиците имат характерни черти, продиктувани от техническата им функция; заявява, че на пазара съществуват множество пластмасови вилици, прегъваеми или не, които се различават от двата дизайна по действие и външен вид;

• постановява, че, както вилиците на двата европейски дизайна, така и използваните в нарушение вилици имат четири зъба, почти непроменяща се ширина на дръжката и леко заоблен връх, създаден като продължение на дръжката, и че отклонението в дебелината на дръжката няма вероятност да предизвика същото цялостно впечатление като двата дизайна, следователно вилиците нарушават промишлените дизайни EUROPLASTIQUE.

Източник: Alicante News

Може да харесате още...