Решение № АКТ-620-05.06.2012 -забрана за нелоялна конкуренция

нелоялна конкуренция

Дата на решение: 05.06.2012 г.

  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) – „БТК“ АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) – „БТК“ АД;
  • Правно основание: –
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1237/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): „МОБИЛТЕЛ“ АД; КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД
  • Ответник(ници): „БТК“ АД

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...