Ресурсът по оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност “ е над половин милиард лева

конкурентоспособностРесурсът за подкрепа на иновации по одобрената от ЕК нова оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност “ е над половин милиард лева. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време втората годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, организирана от Индустриален клъстер „Средногорие“. По програмата като цяло почти три милиарда лева са предназначени за бизнеса, допълни той.

Приоритет за иновациите се дава още с първите отворени процедури по програмата, допълни заместник-министърът. Той съобщи, че към края на тази година е предвидена пилотна процедура с бюджет от 40 млн. евро за подкрепа на иновации в предприятията.

Технологичното развитие и иновациите са първостепенен европейски и правителствен приоритет за новия програмен период, отбеляза заместник-министърът. Той посочи, че целта на новата програма е увеличаване на публичните и частните инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, защото крайният резултат е постигането на национална цел за дял – процент и половин от разходите за тези дейности от БВП.

Заместник-министърът припомни, че по ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на новата програма са предвидени средства за дейности, които развиват сътрудничество за иновации между предприятията, бизнеса и научните среди. Сред дейностите, които ще се подкрепят, са мехатроника, чисти технологии, информационни комуникационни технологии, информатика, индустрии за здравословен живот и биотехнологии, дигитални технологии.

Като резултати от новата програма се очаква: повече от 9000 предприятия да бъдат подпомогнати, да се мобилизират близо 1 млрд. евро частни инвестиции, увеличение на дела на иновативните предприятия, на производителността на малките и средните предприятия, намаляване на енергийната интензивност на икономиката.

Заместник-министърът на образованието Костадин Костадинов посочи по време на форума, че за първи път през 2010 г. частните инвестиции в науката превишават публичните разходи. Въпреки това обаче частните инвестиции са три пъти по-малко, отколкото се отделят в другите европейски страни, но този тренд е устойчив в последните три години и се надявам да расте, каза Костадинов.

Може да харесате още...