Република Турция се присъедини към DesignView

design_view_08122014Считано от 16 март 2015г., Турското патентно ведомство (TPI) предоставя информацията относно своите промишлени дизайни, която да бъде достъпна през инструмента за търсене DesignView.

Включването на TPI е факт благодарение на усилията във връзка с Програмата за международно сътрудничество, администрирана от Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM съвместно със своите международни партньори.

С включването на Турското патентно ведомство, ведомствата, участващи в Designview вече са 28. С прибавянето на 450,000 промишлени дизайна на TPI, DesignView вече предоставя информация и достъп до около 4,1 милиона дизайна.

След въвеждането на DesignView на 19 ноември 2012г., инструментът е обслужил повече от 920,000 търсения от 139 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Великобритания са сред най-честите потребители.

Designview представлява електронен инструмент за консултации, който позволява на всеки потребител в интернет да извършва безплатно търсене в дизайните на всички участващи служби, включително OHIM и националните служби. Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби. Всяка служба е собственик на предоставеното от нея съдържание и носи отговорност за ежедневното му актуализиране.

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

Източник: OHIM

Може да харесате още...