Република Корея се присъедини към TMview

TMviewСчитано от 12 февруари 2014г., Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна през инструмента за търсене Tmview.

Включването на KIPO е конкретен резултат от взаимодействието между програмата за международно сътрудничество, координирана от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и международните партньори на организацията.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в инструмента за търсене на търговски марки TMview, става 35. С добавянето на повече от 2,7 милиона корейски търговски марки TMview вече предоставя информация и достъп до над 23 милиона заявени и регистрирани търговски марки.

От въвеждането си на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 5 милиона търсения за заявени и регистрирани търговски марки от 205 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са са сред най-честите посетители.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

Може да харесате още...