Рекорден брой заявления, подадени през 2013

заявленияСпоред Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146 заявления (+ 10%) в сравнение със същия период за 2012г. Това обаче не се наблюдава при всички култури: в абсолютни числа, увеличението е особено значително при декоративните растения, за които са подадени 844 заявления (+ 19 %) и в относителни числа при зеленчуците, за които са подадени 250 заявления (+ 24 %). За сортовете плодове, броят заявления се покачва на 144, което е с 5% повече. От друга страна, за земеделски култури са подадени едва 310 заявления или с 13% по-малко отколкото през втората половина на 2012г.

За цялата 2013г са подадени общо 3297 заявления, увеличение с 14,9%.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) насърчава иновациите при сортовете растения чрез прецизна обработка на заявленията за права върху сортове растения в ЕС на достъпни цени, като същевременно предоставя на заинтересованите лица насоки и помощ при упражняването на тези права. Защитата на новите сортове растения в целия ЕС помага да се защитават интересите на селекционерите и гарантира, че техните инвестиции в научни изследвания и иновации са рентабилни.

Предоставя права на интелектуална собственост върху нови растителни сортове, валидни в държавите от ЕС за период от 25 години (30 години за видове картофи, лози и дървета). Предоставя насоки и помощ на заинтересованите лица при упражняване на тези права.

Службата се състои от 3 отдела (административен, технически и юридически) и помощни служби.

Източник: CPVO

Може да харесате още...