Резултати от проучването за удовлетвореност на потребителите на OHIM

ohim удовлетвореност на потребителитеРезултатите от шестото Проучване за удовлетвореност на потребителите на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече са достъпни на уеб страницата на Ведомството.

Проучването за удовлетвореност на потребителите има за цел да измери възприеманото ниво на качество на услугите, които OHIM предлага на своите потребители и отчита над 1,200 получени отговори.

Оценката от страна на различните бизнес сфери показва подобрение в сравнение с миналата година, като в някои области има забележителни резултати, а именно администриране на процеса по регистрация и Апелативните бордове. Освен това, потребителите посочват значително подобрение по отношение на предвидимостта на решенията, издавани от OHIM.

Проучването показва, че тези резултати са повече или по-малко отразени в целия Европейски съюз, като някои стойности са малко по-ниски в Германия и Холандия.

Като цяло, постигнатото през 2011г. от гледна точка на цялостната удовлетвореност на представители и притежатели се затвърждава през 2012г.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...