hfhfhfhfhfh

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Издържали писмения изпит кандидати за представители по индустриална собственост:

Милена Стоянова Димитрова
Момчил Йорданов Златарев
Андон Атанасов Настев
Станислав Тодоров Велчев
Стела Андреева Андреева
Боян Борисов Пиперов
Христо Пламенов Райчев
Деян Вълчев Иванов
Стоян Иванов Сираков
Пламена Петрова Попова
Милена Владимирова Кичашка
Екатерина Крумова Попова
Момчил Юриев Лазаров
Йоанна Емилова Иванова
Ирина Веселинова Сотирова
Емил Александров Георгиев
Силвия Владимирова Овчарова
Ромина Петрова Петрова
Емил Иванов Тумбев
Христина Николаева Габровска
Магдалена Георгиева Радулова
Елена Георгиева Василева
Венцислав Веселинов Стоилов
Петя Светозарова Петрова
Константин Неделчев Тахтаджиев


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...