hfhfhfhfhfh

Редакционна колегия

инж. Мария Златарева

инж. Мария Златарева

Представител по индустриална собственост и лицензиран оценител ...
Владя Борисова

Владя Борисова

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство ...
Donal O’Connell

Donal O’Connell

Автор на книгата „Във фабриката за патенти” ...
д-р Рик Найфилд

д-р Рик Найфилд

Патентен представител, САЩ ...
Lisa Lovell

Lisa Lovell

Управляващ директор на Brand Enforcement Ltd ...
Николай Дишовски

Николай Дишовски

Професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра "Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства ...
Антония Якмаджиева

Антония Якмаджиева

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на интелектуалното пиратство и борбата срещу него ...
доц. д-р Петко Тодоров

доц. д-р Петко Тодоров

Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на журналистиката и в управлението на пресата и електронните медии ...
Dr. Edgar Krieger

Dr. Edgar Krieger

Генерален секретар на CIOPORA ...