Регламент 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г.

В Официалния Вестник на ЕС е публикуван Регламент 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар OHIM (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата върху интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.
Регламентът беше приет в рамките на  един от приоритетите на Стратегия Европа 2020 за усъвършенстване и засилване на защитата на правата върху интелектуална собственост в ЕС.
Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

Може да харесате още...