ЕК представи проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифициране и пиратство, като повери нейните задачи на OHIM

фалшифициранеРолята на Европейската обсерватория за фалшифициране и пиратство е установена през 2009 г., фокусирана предимно върху оперативни задачи, като организирането на обучения за митници, полиция, съдебната власт. В Обсерваторията е организирана база данни с национални и европейски съдебни практики, свързани с насърчаване на сътрудничеството между държавите, практически уязвими от фалшифициране и пиратство, използвани като криминални мрежи за производствени и дитрибуционни бази.

Във връзка с предложението, OHIM ще бъде натоварена с определени задачи свързани със закрилата на права на интелектуална собственост. За изпълнението на въпросните задачи OHIM редовно ще консултира експерти, които ще бъдат обединени под името „Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството”

OHIM ще изпълнява следните задачи:

подобряване на разбирането за обсега и влиянието на нарушенията на права на интелектуална собственост, закриляни от националните закони на държавите членки на ЕС, включително и правата на индустриална собственост, авторско право и сродни на авторското права;

подобряване на разбирането на стойността на интелектуалната собственост;

повишаване знанията на обществеността и практиките на частния сектор за закрила на правата на интелектуална собственост;

повишаване на общественото внимание върху влиянието на нарушенията на права на интелектуална собственост;

повишаване нивото на експертност на  лицата, които се занимават със закрилата на права на интелектуална собственост;

засилване на техническите инструменти за превенция и протоводействие на фалшифицирането и пиратсвото, включително и проследяващи системи;

подобряване обмена на онлайн информация  между органите  за закрила на права на интелектуална собственост в страните членки на ЕС. Повишаване на сътрудничеството между централните органи за закрила на индустрална собственост в ЕС, включително и Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (регионална икономическа групировка между Белгия, Холандия и Люксембург);

повишаване на международното сътрудничество между Службите за интелектуална собственост на трите държави, за развтието на стратегии и техники за закрила на правата на интелектуална собственост;

Според президента на OHIM, Антонио Кампинос  „Това е логическа стъпка за повишаване на сътрудничеството необходимо за нарастване на ефективността на усилията на ЕС за закрила правата върху търговските марки и дизайните”, и добавя „ С обединяването на сили, можем да положим основите на единна политика на интелектуална собственост в рамките на ЕС, където регистрацията и закрилата й са ефективни. От това имат нужда и заслужават притежателите на търговски марки и дизайни”.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник

http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item1929.fr.do

Може да харесате още...