РЕГЛАМЕНТ 608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

eu_flag_smОт 1-ви януари 2014г влезе в сила Регламент 608/2013 относно митническото прилагане на права върху интелектуалната собственост, който заменя досегашния Регламент No 1383/2003. Новият документ представя процедурни правила, които митническите органи да прилагат във връзка с права на интелектуална собственост по отношение на стоки, подлежащи на митнически надзор или митнически контрол.

Новият регламент:

– разширява диапазона от нарушения на права на интелектуална собственост

– регулира процедурите, с цел да се намали административната тежест и разходите

– гарантира, че митниците ще разполагат с адекватна информация, така че да има възможност за по-добро управление на риска

– включва мерки, които да гарантират, че интересите на законните търговци са защитени

Текста на новия регламент бе представен през 2013г. С него можете да се запознаете от публикацията на IP BULGARIA.

 

Може да харесате още...