Висока активност при регистриране на марки на Общността

марки на ОбщносттаВ месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на дизайни и марки на Общността силно са се увеличили през 2010г. След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% увеличение за годината при заявките за CTM, стигайки до около 98,000. Общият брой на заявленията, включително международните заявки, е достигнал почти 82,000 (с 7% повече ).

Възстановяването на активността за регистриране на търговски марки на Общността е повсеместно, но е особено силно в двата най-големи национални пазара, Германия и САЩ.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...