Семинар на Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн

регистрация на промишлен дизайнСветовната организация за интелектуална собственост организира Семинар на Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн, в седалището си в Женева, на 13 Ноември 2014 година.

Семинара ще се проведе на английски език.

Програмата ще бъде, както следва:

  1. Основна информация за Хагската система;
  2. Новия интерфейс за електронни заявки за международна регистрация на промишлен дизайн чрез Хагската система;
  3. Международния заявки и експертиза;
  4. Управление на международната регистрация;
  5. Предимства на Хагската система от гледна точка на потребителя;
  6. Разширяването на Системата с бъдещите членки: Какво ще се промени в потребителските практики с членството на САЩ.

За повече информация, постете : http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=288458


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...