Електронно подаване на заявки за регистрация на марки

bpoВ рамките на Фонда за сътрудничество Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и Патентното ведомство са разработили инструмент за електронно подаване на заявки за регистрация на марки.
Предвижда се инструментът за електронно подаване на заявки за регистрация на марки да започне реално да обслужва потребителите от 15.11.2013 г.
Всеки, който желае, може да участва в тестването на системата за електронно подаване на заявки за регистрация на марки, което ще започне на 28.10.2013 г.

Други новини от Бюлетина на БПВ:

Патентно ведомство заличи марка МЕГИ рег.№58489 с притежател Лъчезар Костов Лачев, София.

Заличаването е във връзка с чл. 26 от ЗМГО и е за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:
клас 29 – гъби, консервирани, пастет, зеленчукови салати, плодови салати.

В брой 8 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за:

1. заличаването на марка МЕГИ рег.№76584, собственост на фирма „ТОПАЗ МЕЛ” ООД, София във връзка с чл. 26 от ЗМГО.
Заличаването е за клас 30.

2. подадена заявка за нови сортове растения
Вх. № 918 Р1 – ГОДЖИ БЕРИ СОРТ „ДЖИ БИ 4” с притежател „БИО ТРИИ” ООД*, София.

3. подадена заявка за нови сортове растения
Вх. № 915 Р1 – ПШЕНИЦА СОРТ „МАУ 8059” с притежател „АГРО БИО СЕМЕНА” ООД, София, селекционер Венеция Р. Милкова, София.

Може да харесате още...