По-лесно електронно подаване на заявления за регистрация на европейска марка

регистрация на европейска маркаЕкип от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, който отговаря за уебстраницата на организацията е одобрил пускането на оптимизиран вариант на услугата за подаване на заявления за регистрация на европейска марка (марка на Общността). Обновената услуга е резултат от продължително тестване и системни проверки, за да могат потребителите да се възползват от услуги с високо качество.

Системата ще бъде достъпна от понеделник, 18 август. Осъвърщенстваната услуга представлява най-голямата промяна в уебстраницата на OHIM, която бе стартирана през декември миналата година. Резултатите от предварителното тестване на приложението показват, че то е изцяло готово за работа. Сегашната му версия е по-стабилна и надеждна от предходната.

IT специалистите на OHIM ще въвеждат в експлоатация актуализираната услуга за електронно подаване на заявления на 16 август от 08:00 до 20:00ч. В резултат на това, между 08:00 и 12:00ч, уебстраницата на Ведомството за европейски марки и дизайни може да не е достъпна за кратки периоди. Между 12:00 и 20:00ч потребителите могат да изпитат спорадични прекъсвания на самия портал и e-business инструментите докато техническите екипи довършват инсталационния процес.

Една марка на Общността дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

След регистрация на европейска марка тя има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

За повече информация: OHIM

Може да харесате още...