Расте броя на заявки за патент в сравнение с 2010

заявки за патентСпоред статистика на Европейското патентно ведомство през 2011 г, са подадени 232 хил. заявки за патент, в сравнение с миналата година, когато броят им е бил 211 хил. Това означава нарастване с около 10%.

Водещи по брой подадени заявки за патент са страните членки на Европейското патентно ведомство, след тях се нареждат САЩ и Япония, а с най-малък брой в сравнение с лидерите остават Южна Корея и Китай. Ефекта от това нарастване може да се търси в отминаването на икономическата криза.

Сравнителна таблица на база подадени заявки за патенти и издадени патенти за 2009г. и 2010г.
Наименование Година Нарастване в проценти
2009г. 2010г. %
Подадени заявки за патенти в Европейското патентно ведомство 211000 232000 10
Издадени патенти от Европейското патентно ведомство 52400 58100 11
Процентно отношение в зависимост от териториалното разпределение
Територия %
Еврпейски съюз 39
САЩ 26
Япония 18
Южна Корея и Китай 5
Патент

Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Не се считат за изобретения: открития, научни теории и математически методи; резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми; представяне на информация. Човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген, не може да съставлява патентоспособно изобретение.

Може да харесате още...