Растеж при патенти за иновации, свързани с помощни технологии

иновации

Иновации, които помагат на хората да преодолеят затруднения с придвижването, зрението и др., отчитат двуцифрен ръст през последните години. Тези „помощни технологии“ се интегрират все повече с потребителски стоки, показва нов доклад на СОИС.

Според доклада Technology Trends 2021: Assistive Technologies в момента над 1 милиард души се нуждаят от помощни технологии. В същото време потребителската електроника и помощните продукти се сближават, което означава още по-голяма комерсиализация на тези иновации.

Докладът показва, че иновациите, вариращи от малки подобрения в съществуващи продукти до модерни разработки, могат значително да подобрят живота на хората с функционални ограничения. Тези технологии им помагат да преодоляват ежедневните препятствия за пълноценно пребиваване в заобикалящата ги среда, комуникация, работа и самостоятелен живот.

Докладът използва патентни и други данни, за да предостави солидни фактически доказателства за иновации в помощните технологии. Така се създава база от знания за информиране и подкрепа на бизнес лидери, изследователи и политици при вземането на решения. Докладът установява, че Китай, САЩ, Германия, Япония и Република Корея са петте основни източника на иновации в помощните технологии.

Експертни сътрудници от различни сектори на иновационната екосистема обогатяват доклада със своите ценни коментари. Информацията за по-широкия контекст – политика, стандарти, регулация, законодателство, последици за системите за интелектуална собственост допринася за по-пълна картина на тази сфера.

Докладът Tech Trends идентифицира над 130 000 патента, свързани с конвенционални и нововъзникващи помощни технологии, публикувани между 1998 г. и 2020 г.

Иновациите при конвенционалните технологии включват подобрения и аксесоари към утвърдени продукти като седалки за инвалидни колички или колела, пригодени за различни терени, аларми за околната среда и устройства с брайлова азбука.

Докладът заключава, че интелектуалната собственост позволява растежа на редица иновации в помощните технологии. Експертите, участвали в съставянето на доклада, подчертават необходимостта тези иновации да станат по-широко достъпни за тези, които разчитат на тях.

Източник: СОИС
Снимка: Howard N2GOT, Flickr

Може да харесате още...