Разширяване на проекта за стоки и услуги TMclass

TMclassВедомството за европейски марки и дизайни със задоволство съобщава за включването на Руската Федерална служба за интелектуална собственост (ROSPATENT) в TMclass.

Това последно разрастване на инструмента за класификация на стоки и услуги, прави общия брой национални и регионални ведомства за интелектуална собственост 33, включително OHIM. TMclass дава възможност на потребителите да търсят термини на всеки от 27-те налични езика, включително японски, корейски и турски.

TMclass позволява на потребителите да търсят термини на всеки от 29те налични езика, включително норвежки. Той е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Инструментът предлага достъп до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

За изчерпателността на информацията, предоставяна от Tmclass, допринася и наскоро обявеното от OHIM и Световната организация за интелектуална собственост включване на онлайн услугата на СОИС за класифициране и превод на стоки и услуги, Madrid Goods and Services Manager (MGS).

Интегрирането е резултат на съвместната работа на двете ведомства, целяща да популяризира техните общи цели и политика по разпространение на информация относно търговските марки. То ще спомогне за по-доброто качество на информацията и по-лесното и достигане до страните членки на СОИС и OHIM, различни заинтересовани страни и потребители.

Източник: OHIM

Може да харесате още...