Разширяване на обхвата на международна търговска марка

международна търговска маркаЗа да се добавят допълнителни държави/региони към вече регистрирана международна търговска марка (т.е. да се разшири нейния географски обхват на закрила), притежателите следва да заявят последващото си посочване онлайн или да използват формуляр MM4.

Формуляр MM4 може да се подаде директно до Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) или до местното ведомство за интелектуална собственост на притежателя (т.е. ведомството на договарящата страна, в която се намира притежателя на търговската марка).

От 1 ноември 2017 г. има възможност за добавяне на доброволно описание на съответната международна търговска марка при подаване на заявка за последващо посочване. Потребителите трябва да имат предвид, че могат да добавят това доброволно описание (онлайн или чрез формуляр MM4), само ако такова вече не е било включено в оригиналната заявка за регистрация на търговска марка или в предварително регистрирано последващо посочване.

Такси за разширяване географския обхват на международна търговска марка
  • Основна такса – 300 швейцарски франка (CHF); плюс
  • Допълнителна такса (100 CHF) или Индивидуална такса (варира) за всяка посочена договаряща страна, включена в заявката.
Уведомления от Световната организация за интелектуална собственост

СОИС ще проучи последващото посочване на държава само за формалности. Ако последващото посочване отговаря на всички формални изисквания, то ще бъде записано в Международния регистър, ще се публикува в Бюлетина на СОИС за международни търговски марки. След това СОИС ще уведоми заявителя и посочените договарящи страни.

Ако последващото посочване не отговаря на формалните изисквания, СОИС изпраща „известие за нередност“, идентифициращо проблема („нередността“), обясняващо как може да се отстрани в рамките на дадения срок и какво ще се случи, ако нередността не бъде отстранена.

Изключения

В зависимост от датата, на която е регистрирана съответната международна търговска марка, може да не е позволено да се разшири географския обхват на закрила в определени държави.

Ако регистрацията на международна търговска марка е била записана в международния регистър преди посочената по-долу дата, не е позволено разширяване на географския ѝ обхват на закрила в следните държави:

  • Бразилия – 2 октомври, 2019г.
  • Естония – 18 ноември, 1998г.
  • Индия – 8 юли, 2013г.
  • Намибия – 30 юни, 2004г.
  • Филипини – 25 юли, 2012г.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...