Разширяването на пространството за домейн имена може да промени стратегиите за защита на търговски марки

домейнБезпрецеднетното разширяване на интернет домейн имената , досега доминирани от .COM и други генерични домейни , е вероятно да наруши съшествуващите стратегии за защита на търговска марка в интернет.

“ Притежателите на запазени марки са изправени пред значителна несигурност в разширяването на системата за домейни (DNS)”- заяви генералният директор на СОИС Франсис Гъри. “ Разширяването на потенциални уеб адреси, с очаквано въвеждане на 1400 нови генерични домейни, ще принуди притежателите на търговски марки да коригират своите приоритети, по отношение на избора за регистрация и защита”- добави той.

През 2013 г., в Центъра за арбитраж и медиация на СОИС, са постъпили 2585 казуса свръзани с UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), което означава спад с 10.4 % в сравнение с рекорда от 2012 г. В същото време, броя на домейн имената в СОИС е нараснал с 22 % от нивото през 2012, най-много домейн имена включени в СОИС  в рамките на една година. Някой от притежателите на търговски марки, правят спестявания чрез групиране на повече имена в един домейн.

С първите нови генерични домейни, вниманието се фокусира върху регистрацията на тези домейни. На 11.февруари 2014 година, в центъра на СОИС е получен първия казус във вързка с нов домейн.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-   е предложена от СОИС през 1999г, и се превърна  в приет международен стандарт за  решаването на извънсъдебни спорове, по отношение на домейн имена. Чрез UDRP, притежател на регистрирана търговка марка може да подаде жалба, че името на спорния домейн е идентично или объркващо сходно с марката и че ответникът регистрира и използва домейн името  недобросъвестно.

Източник: СОИС

Може да харесате още...