Разследват верига магазини Кауфланд

Разследват верига магазини Кауфланд за заблуждаваща реклама kauflandРазследват верига магазини Кауфланд за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по повод рекламна кампания на верига магазини Кауфланд (в интернет и разпространявани брошури), съдържаща посланието „Най-ниска цена!“

Проучването установи установява, че  Кауфланд България ЕООД използва рекламни послания при промотирането на продукти, предлагани във веригата хипермаркети Кауфланд, включително и на продукти с марка К – Classic (марка на „Кауфланд България” ЕООД) със следното съдържание: „най-ниска цена“ и „гаранция за най-ниска цена”.

Използваните от страна на търговскта верига реклами в интернет страницата на дружеството, както и в рекламните брошури създават основателни съмнения за наличие на евентуално извършено нарушение на глава VІІ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – „Забрана за нелоялна конкуренция“, изразяващо се в действия в противоречие с добросъвестната търговска практика и заблуждаваща реклама при промотиране на предлаганите във веригата стоки, включително и със собствената марка на дружеството – „К – Classic“.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

Може да харесате още...