Работни групи на Фонд за сътрудничество и Конвергентна програма отново в действие

марка на Общността

До 28 февруари, осем национални ведомства (BOIP, FI, GB, IE, MT, PL, SK, LV) и CNIPA участваха в Работната група по Бъдещия Софтуерен Пакет.

Тази Работна група има за цел да създаде богат набор от инструменти и софтуер за е-бизнес, което представлява следващата стъпка в управлението на бизнес процесите за национални ведомства в Европа.

Две други Работни групи са заседавали отново на 28 февруари, по въпроси свързани с класификацията на стоки и услуги (CP1), с голям брой участници от неправителствени организации и ведомства за интелектуална собственост (AT, BOIP, BG, HR, CY, CZ, DK, Естония, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT,MT,LV, LT, NO, PL,PT, RO,SL,SK,ES,SE, CH,UK ) +WIPO+ INTA, MARQUES, последвани от CP2 инициативата на 1 март, занимаваща се с Хармонизиране наименованията на класове за стоки и услуги и имаща за цел да създаде Централен екип за Мрежата за европейски марки и дизайни, който да подпомага одобрени общи практики, включващ десет ведомства (BG,DK, HU, IE,IT,PL,PT,ES,SE, UK).

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...