Работна закуска на OHIM по време на Годишната среща на INTA

ohim intaНад сто делегати посетиха Работната закуска на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в рамките на Годишната среща на INTA в Далас, САЩ.

По време на проявата, Президентът на OHIM Антонио Кампинос, изнесе презентация за Ведомството и неговата дейност. На делегатите бяха демонстрирани и някои от онлайн инструментите на Ведомството за европейски марки и дизайни, включително Tmclass, инструмента за класификация на стоки и услуги.

Годишната среща на INTA бе посетена от партньорски ведомства от Европейската мрежа за търговски марки и дизайни. Присъстваха и представители на други големи ведомства за интелектуална собственост, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ и Японското патентно ведомство, както и делегати от промишления сектор.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...