Работен пакет 2 по актуализация на Насоките за практика в областта на европейски търговски марки и промишлени дизайни

европейски търговски маркиКакто бе съобщено в ноемврийския брой на Alicante news, Ведомството за европейски търговски марки и дизайни OHIM се намира в процес на актуализация на своя Наръчник за практика в сферата на търговски марки и промишлени дизайни, трансформирайки го в Насоки – уникален източник на указания за практиката на Ведомството, който ще бъде наличен на всички официални езици в ЕС.

Целта е, дейността да бъде правилно балансирана през цялата година. Следователно, различните части и раздели на Наръчника за практика в сферата на търговските марки и промишлените дизайни са разделени на два работни пакета, Работен пакет 1 (WP1) и Работен пакет 2 (WP2).

WP1 бе стартиран на 1 януари и понастоящем е във фаза три. Изготвен е работен вариант на Насоките, те са разгледани и дискутирани; изпратени са превод на петте езика на Ведомството за европейски марки и дизайни и са разпространени из потребителски асоциации, ведомства за интелектуална собственост в рамките на ЕС и Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс, с цел да получи обратна връзка преди следващото заседание на Административния борд на OHIM. След консултации с Борда, Президентът ще одобри актуализираните насоки. След финалното приемане на Насоките, те ще бъдат преведени и на останалите езици в ЕС, ще бъдат публикувани онлайн и ще влязат в сила.

На 1-ви юли 2013г., Ведомството за европейски търговски марки и дизайни пусна WP2. Работният вариант на Насоките се подготвя от междуведомствени екипи от Ведомството (the Knowledge Circles или KCs). Взети са предвид информация и коментари на потребители, получени преди пускането на този втори работен пакет. Екипите на Ведомството за европейски марки и дизайни ще отсеят тенденциите в съдебната практика от предходната година, ще изучат заключенията от конвергентните проекти и ще вземат предвид коментарите, получени от потребители и заинтересовани страни от самото ведомство. Текстовете ще бъдат обсъдени в рамките на OHIM между различните звена и отдели, за да бъдат готови за превод и изпращане към потребителските асоциации и ведомствата за интелектуална собственост, през декември.

Източник: OHIM

Може да харесате още...