Първо географско указание съгласно Женевския акт на Лисабонското споразумение

географско указание

Снимка: Thalias, Wikipedia

Камбоджа е регистрирала Kampot Pepper като първо географско указание чрез Женевския акт на Лисабонската система на СОИС, който осигурява защита на имена, идентифициращи географския произход на продукти като кафе, чай, сирене, вино, керамика и плат.

Лисабонската система с новия Женевски акт, влязъл в сила през 2020 г., позволява защита на наименования за произход и географски указания във всички страни, обхванати от системата. Закрила се получава чрез една процедура за регистрация и един набор от такси, улесняващи международната търговия на продукти с доказан произход.

Наименования за произход и географски указания са географски означения, които идентифицират продукти със специфичен географски произход. Тези инструменти за закрила на интелектуална собственост помагат на местните производители да отличат своите продукти на пазара, което спомага и за увеличаване на печалбите.

Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

След като се присъедини като първа договаряща страна по Женевския акт, който разшири Лисабонската система, така че да включва географски означения, Камбоджа вече е и първият заявител, регистрирал географско указание.

Kampot Pepper (пипер Кампот)

Пиперът Кампот е продукт, датиращ от 13-ти век, който се произвежда в провинциите Кампот и Кеп в Камбоджа. От 2010 г. е регистриран в страната като географско указание.

След националната регистрация на продукта се наблюдава рязко увеличение на неговия износ. 70% от продукцията е насочена към международния пазар, а средната му изкупна цена се увеличава 3 пъти. През 2019 г. стойността на производството на пипер Кампот възлиза на повече от 1 милион щатски долара в сравнение със 70 000 щатски долара през 2009 г. Данните са публикувани от Департамента по интелектуална собственост на Министерството на търговията на Камбоджа.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...