Първи покани за предложения по линия на Европейския съвет по иновации

иновации

След като беше положено началото на Европейския съвет по иновации (ЕСИ) и бяха оповестени първите възможности за финансиране, Комисията обяви първите покани за представяне на предложения в рамките на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ.

Финансирането е на стойност над 1 милиард евро и има за цел да спомогне за разрастването на новосъздадени и на малки и средни предприятия (МСП), които имат потенциал за постигане на голямо въздействие. Повече от половината от финансирането е предназначено за преломни иновации във всякакви области, а 495 милиона евро са заделени за иновации в подкрепа на Европейския зеления пакт и за цифрови и здравни технологии.

Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ е насочен към научни открития и технологични пробиви, при които възвръщаемост се постига със значителни средства и след по-дълъг период. За такива иновации обикновено не е лесно да се намери финансиране, тъй като те са свързани с по-големи рискове и изискват повече време. Благодарение на средствата от инструмента „Ускорител“ на ЕСИ иноваторите ще могат да привличат в пълен размер инвестициите, необходими за по-бързото разширяване на мащабите на техните иновации.

Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ действа като катализатор за привличане на други инвестиции, които са необходими за разширяване на мащаба на иновациите.

Комисията обяви и програма с бюджет от 168 млн. евро по линия на инструмента „Изследвач“ на ЕСИ. Интердисциплинарни екипи от изследователи могат да кандидатстват за безвъзмездни средства, които ще им помогнат да осъществят своите авангардни идеи и да дадат преобразяващ импулс на икономиката и обществото ни. Безвъзмездните средства са в размер от 3 млн. до 4 млн. евро и ще се отпускат за разработването на революционни технологии, целящи справяне с глобалните предизвикателства и подобряване на живота на хората.

Източник: Европейска комисия
Снимка: Flickr


Още миналия месец националният портал за интелектуална собственост IPBulgaria информира своите читатели за създаването на Европейския съвет по иновации. Общият бюджет на съвета за периода 2021—2027 г. е над 10 милиарда евро.

Може да харесате още...