Среща на Комисията за защита на потребителите с представители на бизнеса

Първа среща на Комисията за защита на потребителите с представители на бизнеса, mediationПърва среща на Комисията за защита на потребителите с  представители на бизнеса.

КЗП се срещна с бизнеса за едни по-справедливи взаимоотношения между търговци и потребители.

Над 70 търговци изпратиха свои представители на първата среща на Комисията за защита на потребителите с бизнеса по повод инициативата за повишаване ефективността, бързината и точността при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци. Темата на форума бе „Законодателството за защита на потребителите в България – търговци и потребители в едни по-справедливи взаимоотношения”. Участниците от страна на КЗП бяха председателят – Веселин Златев, главният секретар – Иван Бъчваров, главният директор на ГД „Контрол на пазара” – Емилия Елчинова и представители на правната дирекция на институцията.

Тази среща е следваща стъпка в рамките на конкретната кампания на КЗП за създаване на добра практика в отношенията търговец- потребител. Инициативата стартира през миналата година с изготвянето на списък /регистър/ на търговците, предварително заявили съгласието си за участие в помирителни производства, провеждани в Комисията за защита на потребителите. Този регистър е публичен и достъпен на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg. Във всеки един момент към него могат да се присъединят нови търговци. С този свой акт те декларират готовността и желанието си за прозрачни и коректни отношения с техните клиенти.

По време на срещата г-н Златев посочи, че се наблюдава „тенденция на повишаване на потребителската активност”, както и че се „повишава културата на българския потребител”. Той открои като не по-малко значим факта, че „и търговците засилват интереса си към правилата на потребителска защита и готовността си да ги спазват”.
Представителите на бизнеса участваха активно в последвалата дискусия, при която бяха обсъдени въпроси, свързани с гаранциите и рекламациите на потребителските стоки и с клаузите в договорите и общите условия към тях, които потребителите подписват за доставка на различни услуги.

Може да харесате още...