Пълен провал с предоставянето на българската база данни за търговски марки в Европа и света

търговски маркиНа 13 Декември 2010 OHIM съобщи: Bulgaria joins TMview with 79,000 trade marks bringing the total to 4,7m in the system

Българско Патентно Ведомство на 14 Декември съобщава: „От днес TMview дава възможност за достъп до 79000 български търговски марки – Общият инструмент за търсене TMview вече осигурява свободен достъп до 4,7 млн. заявени и регистрирани търговски марки от ведомствата по интелектуална собственост 11 страни: България, Великобритания, Чехия, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, Испания, Естония, Словения и Словакия, както и от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС (OHIM). Предстои включването и на данни от Франция, като целта е TMview да обхване изцяло 27-те държави – членки на ЕС.

TMview, която беше активирана на 13 април 2010 г., печели все по-голяма популярност си сред потребителите. През първите няколко месеца тя е била посетена от десетки хиляди ползватели от около 100 държави, преобладаващата част от които са от Дания, Италия и Испания.“

Чудесно! Браво! Поздравления!

Но веднага задаваме и въпроси:

1.  Защо 79000? В отчета на ПВ на РБ за 2009 се казва : „Към 31 декември 2009 г. действащите на територията на Република България марки, регистрирани по национален ред, са 51 412 (31 699 – на български заявители и 19 713 – на чужди), по реда на Мадридската система – около 85 000 и марки на Общността – около 500 000.“

Предоставянето на допълнителен достъп до 27 588 броя търговски марки, за които никой не знае нищо в България най-малкото е подозрително каква база данни Българското Патентно Ведомство предоставя на света.

2. Закона за Марките и географските означения позволява ли, коя му редакция и от кога тя е в сила, при какъв режим и в кой етап заявките за марки могат да стават обществено достояние?

В момента Патентно ведомство на Република България е предоставило неограничен достъп до всички заявените марки – включително и тези за които няма събрана държавна такса.

3. Защо европейската база данни има по-дълбок достъп от тази, която стои на сайта на Патентното Ведомство на Република България и се поддържа от него – BPO on-line?

Към момента на подготовката на този материал базата данни на Патентното Ведомство са достъпни 56 625 броя марки, а ПВ е предоставило на  OHIM 79 000 броя марки.

Ако някога получим отговор на тези въпроси, в което се съмняваме, най-умеретана оценка за свършеното ще е ПЪЛЕН ПРОВАЛ!

Може да харесате още...