България е първа в Европа по процентен ръст на приходите от права за публично изпълнение

публично изпълнениеБългария регистрира най-големия процентен ръст на приходите от правата за публично изпълнение на музика в Европа. Това сочат данни на Международната федерация на звукозаписната индустрия за 2010г. Организацията за колективно управление на правата на музикалните продуценти и артистите-изпълнители в България е Профон. От дружеството съобщават: „през 2010 г. Профон отчете над 750 хил. лв. за правата на музиката, излъчвана в търговски и туристически обекти у нас, което е ръст от 61%, спрямо 2009 г”.

Според Арам Берч, (мениджър направление Публично изпълнение Профон) една от основните причини за положителните резултати е ”рамковото споразумение, което подписахме с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), с партньорството на Министерство на културата и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” Друг аспект, помогнал за увеличението на приходите на продуцентите и изпълнителите от публично изпълнение е доброто взаимодействие с регионалните хотелиерски и ресторантьорски организации.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник

http://prophon.org/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...