Публикуван Регламент 608/2013 за права на интелектуална собственост

ohim, регламент 608/2013Новият регламент 608/2013, целящ засилване от страна на митническите органи на прилагането на права на интелектуална собственост, вече е публикуван.

Регламент 608/2013, наред с други разпоредби, ще разшири списъка с възможни нарушения на интелектуална собственост, които следва да бъдат контролирани от митническите органи по границите.

Новият регламент включва и нарушения като водещи до объркване на потребителя подобни търговски марки. Освен това разширява списъка със защитими права до търговски наименования, топографии на полупроводникови изделия, полезни модели, устройства, позволяващи заобикалянето на технически мерки и неселскостопански географски означения.

На практика, това означава, че митниците ще имат възможност да предприемат действия срещу стоки, попадащи в тези нови категории, за които е установено, че нарушават правилата за упражняване на права на интелектуална собственост.

Опростена процедура за унищожаване на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост ще бъде задължителна за всички страни членки.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...