hfhfhfhfhfh

Публикуван Регламент 608/2013 за права на интелектуална собственост

ohimНовият регламент, целящ засилване от страна на митническите органи на прилагането на права на интелектуална собственост, вече е публикуван.

Регламент 608/2013, наред с други разпоредби, ще разшири списъка с възможни нарушения на интелектуална собственост, които следва да бъдат контролирани от митническите органи по границите.

Новият регламент включва и нарушения като водещи до объркване на потребителя подобни търговски марки. Освен това разширява списъка със защитими права до търговски наименования, топографии на полупроводникови изделия, полезни модели, устройства, позволяващи заобикалянето на технически мерки и неселскостопански географски означения.

На практика, това означава, че митниците ще имат възможност да предприемат действия срещу стоки, попадащи в тези нови категории, за които е установено, че нарушават правилата за упражняване на права на интелектуална собственост.

Опростена процедура за унищожаване на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост ще бъде задължителна за всички страни членки.

Източник: OHIM

Може да харесате още...