Ежедневни публикации за вписвания на дизайни

дизайниСчитано от 10 януари 2012г., вписвания, засягащи регистрирани дизайни на Общността (вписвания в Регистъра, подновявания и информация относно изтекли регистрации, Restitutio in Integrum) ще бъдат публикувани ежедневно в RCD Бюлетина за разлика от публикуване веднъж седмично в петък, каквата бе практиката до сега.

С тази промяна, всички обекти за публикация, свързани с търговски марки и промишлени дизайни на Общността сега се публикуват на дневна база.

Повече информация можете да откриете на уеб страницата на OHIM.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...