Изплащане на успешно разпределените събрани възнаграждения, съотносими за 2011г.

ПРОФОНАдминистрацията на ПРОФОН уведомява всички правоносители, както членове, така и нечленове на Сдружението, че от 17.06.2013г. стартира изплащането на успешно разпределените събрани възнаграждения, съотносими за 2011г.

Извършено е разпределение на общо 3’681’049,13 лв. събрани възнаграждения, като за първи път разпределението се извърши паралелно в две софтуери системи, след успешното внедряване на усъвършенстваната нова информационна система на Дружеството, която предоставя изключително подробна и добре структурирана информация за разпределените средства по източници, брой ротации, движение на собствеността върху правата и други важни реквизити, които гарантират прозрачността на разпределението. Освен досега предоставяната информация, правоносителите ще разполагат с детайлна визуализацаия на начина, по който се формира дължимото им възнаграждение.

Разпределението за 2011г. бе осъществено от 9 души екип на отдел „Разпределение“, в рамките на 7 месеца. С въвеждането на новата информационна система очакванията са този срок да бъде съкратен. За целите на това разпределение са обработени 93 отчета от медии и други източници на идентифицируеми приходи. По този начин в разпределнието участват 5’107’298 аудио- и видеозаписи, с общо времетраене на целия обработен еърплей над 14’177’940 минути.

В рамките на седмицата ще се извърши независим одит на функционалността, точността и ефективността на разпределение 2011г. чрез новия информационен софтуер.

ПРОФОН е дружество за колективно управление на сродни права в музиката. Дружеството е с нестопанска цел и е създадено, за да защитава и управлява правата на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. ПРОФОН е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за взаимно представителство със сродни организации от цял свят.

Повече информация: ПРОФОН

Може да харесате още...