Професионален стаж в областта на интелектуалната собственост

професионален стаж в интелектуалната собственостЕвропейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO са подписали Меморандум за разбирателство с Техническия университет в Мюнхен. Двете организации предлагат на завършилите университета възможността да придобият ценни практически умения в областта на интелектуалната собственост по време на професионален стаж в двете ведомства. На всеки стажант се назначава наставник, който да го обучава и помага да развива своите компетенции и да ги практикува ежедневно.

Споразумението добавя Техническия университет в Мюнхен към Паневропейската програма за професионално обучение, която е оживена мрежа от над 80 академични институции в цяла Европа с подчертан интерес към интелектуалната собственост.

Паневропейската програма за професионален стаж е рамка за стратегическо сътрудничество между двете ведомства за интелектуална собственост и европейските университети. Създадена е да насърчава модерна култура на интелектуалната собственост в цяла Европа. Програмата има за цел да подобри образованието, свързано с ИС и да преодолее пропастта между академичните среди и пазара на труда. Два български университета също участват в стажантската програма – УНСС и Технически университет – София.

Конкретните направления, в които завършилите университет могат да работят са следните:
  • Наука и техника
  • Бизнес администрация
  • Международни отношения и комуникация
  • Икономика и финанси

Разширяването на партньорствата по програмата с включване на водещите европейски технически университети е важна стъпка за насърчаване на интеграцията на интелектуалната собственост в техническото и научното образование. Университетските иновации и научно-изследователски дейности са от ключово значение за осигуряване на технологичния прогрес с цел ефективно справяне с най-належащите предизвикателства пред обществото. Изчерпателното познаване на защитата на ИС и ползите от нея са от съществено значение за създаването на по-нататъшна социална и икономическа стойност.

Европейското патентно ведомство, заедно с Техническия университет в Мюнхен и други местни институции и промишленост, е част от иновационната екосистема на региона и се ангажира да разшири ролята си, споделяйки своите технически знания и опит с местната общност.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...