Проучване подчертава икономическите ползи от притежаването на права върху интелектуална собственост

права на интелектуална собственост

Ново проучване, публикувано от Европейското патентно ведомство и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз EUIPO, показва, че компаниите, които притежават поне един патент, регистриран промишлен дизайн или търговска марка, генерират средно с 20% по-високи приходи от компаниите, които не притежават нито едно от тези права на интелектуална собственост. Освен това е установено, че тези компании плащат средно с 19% по-високи заплати от останалите.

Проучването, озаглавено Intellectual property rights and firm performance in the EU, потвърждава силната, положителна връзка между притежанието от страна на компанията върху различни видове ПИС и нейните икономически резултати.

Проучването също така изолира ефекта от притежаването на права върху интелектуална собственост от други фактори като размера на компанията или страните и секторите, в които тя работи. Резултатите потвърждават положителната връзка между собствеността върху ПИС и икономическите резултати, като приходите на служител са 55% по-високи за собствениците на ПИС, отколкото за несобствениците.

Малките и средни предприятия, които притежават обекти на интелектуална собственост също се радват на по-високи приходи. Малките компании, които притежават както патенти, така и търговски марки, генерират 75% повече печалба, докато тези, които имат регистрирани дизайни и марки, имат прогнозно превъзходство по отношение на приходите от 84%. МСП, които притежават комбинация от патенти, търговски марки и регистрирани дизайни, генерират почти двойно (98%) приходи на служител в сравнение с компании, които не притежават нито едно от трите права на интелектуална собственост.

Проучването също така е установило, че по-малко от 9% от МСП в Европа притежават някой от трите типа ПИС, в сравнение с почти шест от десет големи компании. Подчертава се значителния потенциал сред по-малките фирми за по-нататъшна експлоатация на различните права на интелектуална собственост.

Докладът допълнително демонстрира, че компаниите, притежаващи ПИС са по-силно представени в секторите информация и комуникации (като 18% от компаниите в този сектор притежават ПИС), производството (14%) и други услуги (14%), както и научни и технически дейности (13%).

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...