Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

Михаела Михайлова

1.История на Burberry:

Томас Бърбъри е 21-годишен  манифактурен чирак, когато открива малък магазин за дрехи  в Basingstoke, Хемпшир, Англия. Ангажиментът към качество и иновации в платовете печели на Бърбъри  много верни последователи. До 1870 г. магазинът се превръща в търговски център. Наричайки се Thomas Burberry&Sons, бизнесът се разраства и през 1891 отваря магазинът си в Лондон. 1901 е годината, в която Конният рицар като търговска марка се явява за първи път придружен от латинската дума “prorsum”, означаваща напред.

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

Екипиран от Burberry през 1911 година, норвежкият изследовател капитан Ролд Амундсен става първият човек, достигнал Южния полюс, а през 1920 карето на Burberry се регистрира като търговска марка.

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

 

2.Дизайн на Общността

Системата на дизайна на Общността  въвежда на единна правна система, което осигурява неговата унифицирана  и стабилна  закрила в целия ЕС.     Закрилата на дизайна на Общността може да бъде под две различни форми: регистриран и нерегистриран дизайн.   Регистрираният  Дизайн на  Общността има  срок на закрила 5години, считано от  датата на подаване на заявката. Този срок може да  бъде продължаван за четири периода от по 5 години, максимум до 25 години.  Нерегистрираният  дизайн  на  Общността  предоставя на притежателя му правота да забрани копирането на дизайна с търговска цел. Срокът му на закрила е 3 години, считано от датата, на която е бил за първи  път публично разгласен на територията на Европейския Съюз.

За да бъде закрилян един дизайн на Общността, той трябва да отговаря на кумулативно поставените в чл.4 изисквания за закрила, а именно:

· новост – “Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен” – чл.5 ал.1 като “ дизайните се считат за идентични, ако се различават само в несъществени детайли” /чл.5.ал.2/;
· оригиналност – “Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в осведомения потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава в такъв потребител всеки станал общодостъпен дизайн” – чл.6 ал.1 Като “при определяне на оригиналността се взема под внимание степента на свобода на автора при разработването на дизайна” /чл.6 ал.2/

3. Регистрираните дизайни на Burberry

3.1. Класификация според Локарно на регистрираните дизайни

Регистрираните дизайни на Burberry са 40 на брой.

Според Класификацията от Локарно –  представляваща йерархична система на всички групи стоки, в които може да се регистрира промишлен дизайн и се състои от 32 класа и 211 подкласа, повечето от регистрираните дизайни на Общността на Burberry попадат в клас  03 – принадлежности за пътуване и подклас 03.01. – ръчни чанти, има 2 регистрирани дизайна в подклас 10.02 – часовници, 1 в подклас 02.04 –  обувки и  2 дизайна за лога – подклас 32.00.

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

3.2.Основни конкуренти

Изводът, който може да се направи от графиката е, че подкласът, в който са силни Burberry e 03.01.

Основните им конкуренти в него са :

–          CELINE, Societe Anonyme

–          V.I.P. – Industries limited

–          Coccinelle s.P.a.

–          Louis Vuiton Mallerier

–          Samsonite

3.3. Дизайнери

От наличната информация в базата данни, става ясно, че Burberry работи главно с трима дизайнери :

–          Christopher Bailey  –    6    регистрирани дизайна, в който е посочен като дизайнер

–          Jonathan Marilleau  –   13  регистрирани дизайна, в който е посочен като дизайнер

–          Rory O’Hanlan          –  4   регистрирани дизайна, в който е посочен като дизайнер

Дизайнерите са от съществено значение за всяка фирма и нейното развитие.

Проучване на Дизайните на Общността на фирма Burberry

Източници :

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

Може да харесате още...