hfhfhfhfhfh

Проучване показва връзката между растежа на МСП и използването на интелектуална собственост

МСПСпоред ново проучване, проведено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), малките и средни предприятия, които подават заявления за регистрация на патент, търговска марка или промишлен дизайн, има по-голяма вероятност да се радват на висок растеж, отколкото МСП, които не го правят.

Макар че малките и средни предприятия са основен стълб на европейската икономика, допринасящ за 57% от БВП на ЕС, голяма част от този принос идва от малък брой предприятия с висок растеж. За компании с висок растеж се определят такива, които са имали среден темп на растеж от 20% годишно в продължение на три последователни години и които имат най-малко 10 служители в началото на периода на растеж.

Съвместното проучване показва, че МСП, които са подали заявление за закрила на поне един обект на интелектуална собственост, имат 21% по-голяма вероятност да изпитат период на растеж след това. Освен това е 10% по-вероятно да станат фирма с висок растеж.

Изследването също така разкрива, че шансовете на малките и средни предприятия да се превърнат в компании с висок растеж достигат до 33%, ако използват „пакети“ от търговски марки, патенти и промишлени дизайни, вместо само една категория права на интелектуална собственост.

Източник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Може да харесате още...