hfhfhfhfhfh

Протокол относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките.Промяна в стойността на индивидуалната такса за Норвегия.

trademark1. В съответствие с правило 35 (2) (d) от Общия Правилник на Мадридската Спогодба и Протокол, генералният директор на Световната Oрганизация за Интелектуална Собственост  е установил следните нови суми в швейцарски франкове, на индивидуалната такса, която се заплаща, когато Норвегия е посочена в международна заявка, в посочване, последващо международна регистрация, или във връзка с подновяване на международна регистрация:

Заявка или последващо посочване:
– за три класове стоки или услуги 311  швейцарски франкове;
– за всеки допълнителен клас 96  швейцарски франкове.
Когато марката е колективна марка:
– за  три класове стоки или услуги 311  швейцарски франкове;
– за всеки допълнителен клас 96  швейцарски франкове.
Подновяване
– за три класове стоки или услуги 311 швейцарски франкове;
– за всеки допълнителен клас 96 швейцарски франкове.
Когато марката е колективна марка:
– за  три класове стоки или услуги 311 швейцарски франкове;
– за всеки допълнителен клас 96 швейцарски франкове.

2. Тази промяна ще влезе в сила на 24 май 2014 година. Следователно, тези суми ще бъдат платими, ако Норвегия:
(а) е посочена за международна заявка, която е получена  или се счита, че е била получена по Правило 11 (1) (с), от службата на произхода, на или след тази дата; или
(b) е предмет на последващо посочване, което е получено от Ведомството на договарящата се страна на притежателя, на или след тази дата, или е подадена директно към Международния Офис на СОИС, на или след тази дата; или
(c) е била посочена в международна регистрация, която е подновена на или след тази дата.

Може да харесате още...