Промяна в експертизата за международна регистрация на търговски марки, посочващи ЕС

търговски маркиПромяна в експертизата за международна регистрация на търговски марки, посочващи ЕС

 • Международното бюро на СОИС иска да обърне внимание на заявителите, притежателите  и ползвателите на Мадридската система, че от 01 Октомври 2014 г., OHIM ( ведомството за хармонизация на вътрешния пазар) прави експертиза за неясни термини на посочените стоки и услуги, изборени в межународни регистрации, в които Европейския съюз е посочен.
 • Тази промяна пренася практиката на OHIM в съотвествеие с тази на националните и регионални патентни ведомства на ЕС.
 • Тази промяна на практика засяга всички международни регистрациии, където е посочен ЕС, след 01 октомври 2014 г.
 • В резултат на това, ако даден термин в списъка на стоките и услугите , предмет на международна регистрация, в която Европейския съюз е посочен, се счита от OHIM, като твърде широк или твърде неясен, OHIM може да даде уведомление за временен отказ.
 • Има списък с 11 термини, които според OHIM са твърде широки, неясни и с липсваща яснота и точност.

Прилагаме списъка с 11-те термина считани от OHIM за твърде широки или неясни:

 1. Стоки от неблагородни материали, които не са включени в други класове ( клас 06 )
 2. Машини ( клас 07
 3. Изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове ( клас 14)
 4. Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове ( клас 16)
 5. Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда и стоки от тези материали, които не са включени в други класове ( клас 17 )
 6. Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове ( клас 18)
 7. Мебели, огледала, рамки за картини; стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на тези материали или от пластмаса ( клас 20)
 8. Ремонт ( клас 37)
 9. Монтажни услуги ( клас 37)
 10. Преработка на материали ( клас 40 )
 11. Персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите (клас 45)

Може да харесате още...